همزن کاسه دار کپلر مدل KHM 230

1,870,000 تومان

همزن کاسه دار کپلر مدل KHM 230
همزن کاسه دار کپلر مدل KHM 230

1,870,000 تومان